Pagerbti įmonei ištikimi darbuotojai

Metų pabaiga – laikas, kai norisi susidėlioti taškus ir, pasisėmus vilties iš jaukių žiemos švenčių, tvirčiau žengti pirmyn. UAB „Gulbelė“ kolektyvas dar vieną naują pradžią pasitiko iškilmingai ir toli nuo kasdienių darbų – dalinomės džiaugsmais ir mėgavomės vienas kito draugija bei menu Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Kol įvairių sričių specialistai atlieka tyrimus ir teigia, kad šiuolaikiniame verslo pasaulyje atsidavęs, lojalus personalas tampa svarbiausiu įmonės pranašumu konkurencinėje kovoje, beveik pusantro šimto UAB „Gulbelė“ darbuotojų iš skirtingų padalinių susirinko, kad tą vaisingą bendrumo jausmą atšvęstų. Kaip sveikinimo kalboje sakė įmonės direktorius Arūnas Tarnauskas, kasdien kartu siekiant užsibrėžtų tikslų pelnyti gražūs žodžiai ne retai pasimeta rutinoje, tad privalu rasti laiko ir bent žvelgiant atgal padėkoti kiekvienam už darbą įmonei.

Nors statistika rodo, kad Lietuvos darbuotojų prisirišimo prie darbovietės indeksas yra vienas žemiausių Baltijos šalyse ir Europoje, UAB „Gulbelė“, pernai atšventusi 25-erių metų gyvavimo sukaktį, turi kuo pasidžiaugti. Trims darbuotojoms buvo įteikti platininiai ženkleliai už daugiau nei 20 metų darbo įmonėje, tai – Sandra Pažereckienė, Lina Sederevičienė ir Ona Trepėnaitienė. Pastaroji ne tik užima itin atsakingas, vyriausios buhalterės, pareigas, bet ir įkūnija komandinę dvasią – su kiekvienu randa bendrą kalbą, bendrą gyslelę juokui, nestokoja nuoširdaus, motiniško rūpesčio jau 40 metų.

Po 15 darbo metų UAB „Gulbelė“ paskyrusios Liuda Baranauskienė ir Gražina Servutienė iš direktoriaus rankų gavo auksinius ženklelius. Sidabrinius – po 10 metų išdirbusios Lina Tarnauskienė, Aida Laucienė, Birutė Matuzienė, Raselė Naujokienė, Laima Ragelienė ir Odeta Kardauskienė. Simboliškai pagerbti buvo ir po 5 metus UAB „Gulbelė“ dirbantys: Alytė Lenčiauskienė, Raminta Klumbytė, Erika Pečkienė, Ina Endzelienė, Aina Ūsienė, Irma Kundrotienė, Žaneta Eglė Špakauskienė, Daiva Mykolaitienė, Zina Gusarovienė, Violeta Sarpalienė, Milda Kaminskienė, Redas Miškinis, Martynas Alaburda ir Viktoras Kasparevičius.

Specialūs ženkleliai taip pat buvo įteikti įmonės valdybai, kuri, pasak A. Tarnausko, neša ne lengvą atsakomybės naštą už veiklą, sprendimus, rezultatus ir viską, kas vyksta įmonės viduje. Specialiu ženkleliu buvo apdovanota ir nenuilstančioji Rimutė Rauktienė. Šakiuose gerai žinoma visuomenininkė per 2 metus kolektyve padarė ko ne estetikos revoliuciją. Įvertinimo labiausiai verta tai, jog teisininkė ne tik  atlieka savo tiesiogines pareigas, bet noriai prisideda prie kūrybinių idėjų vystymo bei įgyvendinimo, o kartais net naktimis kuria mažyčius stebuklus, puošiančius įmonės aplinką.

Geranoriškumas – tai žmogaus nusiteikimas rūpintis įmonės interesais ir gerove, o kad jo nepritrūktų, įmonė stengiasi ir savo darbuotojams duoti viską, kas geriausia pagal esamą situaciją bei sukurti sąlygas, kad būtų galima pasiekti dar daugiau. Įmonės šūkis „kasdien kartu“ – ne tušti žodžiai, o pasiryžimas įveikti visas kliūtis. Kartu. Kad kartu ir švęsti būtų ką. Pakilios susirinkusiųjų nuotaikos neišblėso ir po kiek dramatiško muzikinio spektaklio, mat daugelis pastebėjo ne tik asmeninio gyvenimo panašumų, bet ir komiškų sąsajų su profesiniais niuansais. Įspūdžiais kolektyvas dalijasi ir dabar, o mintyse jau dideli, bendri planai vasaros sezonui.

UAB „Gulbelė“ informacija