Europos darbdavių dienų kulminacija – padėkos šalies darbdaviams

Daugiausiai naujų tikslinių darbo vietų 2015 metais sukūrusiems šalies darbdaviams Lietuvos darbo birža balandžio 14 dieną  rengia nominacijų teikimą. Šis renginys vainikuos Europos darbdavių dienų akciją Lietuvoje – įvairių sektorių darbdaviai dvi savaites dalyvavo diskusijose, pokalbiuose, pažintiniuose ir praktiniuose renginiuose, kaip gerinti nedirbančių gyventojų įsidarbinimo galimybes. Nuo 2008 m. kasmet už bendradarbiavimą dėkojama darbdaviams,  labiausiai prisidėjusiems sprendžiant užimtumo klausimus šalyje.

Nominuojami darbdaviai pernai sukūrė 312 naujų darbo vietų ir įdarbino 754 teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius žmones.

Renginyje dalyvaujantys darbdaviai bus pristatyti keturioms nominacijoms:

Už iniciatyvą pradėti ir plėtoti verslą (buvusio darbo biržos kliento 2015 metais įkurta įmonė ir į įsteigtas neterminuoto darbo vietas įdarbinti darbo biržoje registruoti asmenys).

Už naujų darbo vietų sukūrimą didžiausio nedarbo teritorijose (sukurtos naujos neterminuoto darbo vietos didžiausio nedarbo teritorijose ir į jas įdarbinti darbo ieškantys žmonės).

Už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką (neterminuotam darbui įdarbinti asmenys su papildomo rėmimo požymiu, ypač neįgalieji ir ilgalaikiai).

Už jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą (neterminuotam darbui įdarbinti jaunuoliai iki 29 metų).

Į visas nominacijas buvo atrenkami darbdaviai, daugiausiai įdarbinę nedirbančių žmonių nenaudojant subsidijų.

Darbdavių atranka nominacijoms buvo vykdoma dviem etapais: teritorinių darbo biržų vertinimo komisijos atrinko darbdavius aptarnaujamose teritorijose, o Lietuvos darbo biržos vertinimo komisija, kurioje buvo darbdavių organizacijų ir  profsąjungų atstovai – nominuojamus darbdavius šalies mastu. Darbdavių atranką vykdant buvo atsižvelgiama į darbuotojų kaitą įmonėje, darbo sąlygas, neterminuotų darbo sutarčių su naujai priimamais darbuotojais sudarymo skaičių, įsiskolinimų valstybei nebuvimą ir  įmonės prestižą.

Galutinei atrankai Lietuvos darbo biržai buvo pristatytos 56 šalies įmonės, vykdančios veiklą prekybos, statybos, logistikos, maisto pramonės ir kitose srityse. Iš jų buvo atrinkta ir nominacijoms pristatyta 21 įmonė.

Tarp nominuojamų yra įmonės, veiklą vykdančios Kaune, Alytuje, Mažeikiuose, Šiauliuose, Marijampolėje, Šakiuose, Jonavoje, Tauragėje, Utenoje, Visagine, Telšių, Širvintų, Klaipėdos, Panevėžio, Švenčionių, Biržų, Joniškio, Vilkaviškio ir  Pasvalio rajonuose.

Renginyje buvo teikiamos padėkos 10 teritorinių darbo biržų darbuotojams už pasiektus rezultatus dirbant su darbdaviais.

UAB „GULBELĖ” šiuose apdovanojimuose atiteko II vieta nominacijoje „Už jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą” didžiųjų įmonių kategorijoje.

http://ldb.lt/Informacija/Veikla/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=7307