Daugiausiai darbo vietų sukūrusiems darbdaviams įteikti apdovanojimai

Vasario 09d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kartu su Lietuvos darbo birža (LDB) rengiamuose darbdavių apdovanojimuose tradiciškai buvo pagerbti verslininkai, praėjusiais metais sukūrę daugiausiai naujų darbo vietų. Vyriausybėje vykusiame renginyje įmonių atstovai apdovanoti keturiose nominacijose: už naujų darbo vietų sukūrimą didžiausio nedarbo teritorijose, už socialiai pažeidžiamų žmonių integraciją į darbo rinką, už jaunimo integraciją į darbo rinką ir už iniciatyvą pradėti bei plėtoti verslą.
Minėtose nominacijose buvo apdovanota po 3 daugiausiai darbo vietų sukūrusias bendroves. Atskirai buvo vertinamos didžiosios šalies bendrovės bei mažos ir vidutinės verslo įmonės.
„Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje gyva tiek verslumo dvasia, tiek noras savo verslą plėsti, kurti naujas darbo vietas. Dėkoju verslininkams, kurie prisiima ir papildomų socialinių įsipareigojimų įdarbindami tuos, kuriems sudėtinga įsidarbinti, kurdami verslą tame regione, kur didelis nedarbas, taip pat padėkoti tiems, kurie imasi iniciatyvos naujai pradėti savo veiklą, sukuriant darbo vietas sau ir kitiems. Savo aktyvumu, energija ir ryžtu siekti užsibrėžtų tikslų jūs esate sektinas pavyzdys visiems – tiek verslo atstovams, tiek ir valstybės bei savivaldos institucijoms“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.
„Lietuvos darbo birža vertina bendradarbiavimo su darbdaviais svarbą sprendžiant užimtumo problemas šalyje ir, skatindama geresnį socialinių partnerių tarpusavio ryšį, prieš ketverius metus įsteigė metines darbdavių nominacijas įmonėms, kurios labiausiai plėtė gamybą didžiausio nedarbo teritorijose ir sukūrė naujas darbo vietas socialiai pažeidžiamiems asmenims. Kiekvieną darbdavį laikome svarbiu klientu, o labiausiai pagerbiame tuos, kurie sukūrė daugiausiai naujų darbo vietų“, – sakė LDB direktorius Vidas Šlekaitis.
UAB „Gulbelė“ nominacijoje „Už jaunimo integraciją į darbo rinką“ skirta trečioji vieta. Per 2011 metus nuolatiniam darbui,įmonėje įdarbinti 27 asmenys iki 29 metų. Įmonė nuolat didelį dėmesį skiria jaunimui: ne tik įdarbina, bet ir rengia moksleiviams pažintines ekskursijas įmonėje.