Žaidimo „Atrask SKONIŲ ISTORIJAS kartu su GULBELE!“ taisyklės

  1. Žaidimo laikotarpis ir dalyviai.

1.1. Žaidimo „Atrask SKONIŲ ISTORIJAS kartu su GULBELE“ vyks nuo 2019 m. birželio 20 d. iki 2019 m. liepos 31 d. (imtinai). Organizatoriaus sprendimu žaidimas laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.gulbele.lt ).

1.2. Žaidimo organizatorius UAB „Gulbelė“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Žaidime dalyvauja asmenys, žaidimo laikotarpiu pirkę bent 2 (dvi) akcijos SKONIŲ ISTORIJOS karuliu pažymėtas prekes  UAB „Gulbelė“ krautuvėse ir užregistravę čekį www.gulbele.lt/zaidimas (vardas, pavardė, e-pašto adresas, telefono numeris, kvito nr)

1.4. Žaidime negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

  1. Žaidimo turinys

2.1. Dalyviai, kurie atitiks šias sąlygas: žaidimo laikotarpiu pirks 2 akcijos SKONIŲ ISTORIJOS karuliu pažymėtas prekes UAB „Gulbelė“ krautuvėse ir užregistruos čekius www.gulbele.lt/zaidimas turės galimybę burtų keliu laimėti savaitės prizus (5 vnt 50€ vertės GULBELĖ dovanų korteles ), 3 vnt 100€ vertės 4 asmenims vakarienę restorane KUCHMISTRAI , didyjį prizą (1vnt 300€ vertės GERA DOVANA kortelę pramogoms ir kelionėms Lietuvoje pasirinktinai).

Trečiadieniais GULBELĖ dovanų kortelė: 06.26, 07 06, 07 10, 07 17, 07 24.

Liepos 31d. – 3 vakarienės 4 asmenims restorane KUCHMISTRAI po 100€.

Liepos 31 d. – pagrindinis prizas 300€ vertės GERA DOVANA kortelė pramogoms ir kelionėms Lietuvoje pasirinktinai.

  1. Dalyvavimo žaidime sąlygos

3.1. Žaidimo dalyvis dalyvauja žaidime, jei jo laikotarpiu perka 2 akcijos SKONIŲ ISTORIJOS karuliu pažymėtas prekes UAB „Gulbelė“ krautuvėse  ir užregistruoja čekį www.gulbele.lt/zaidimas

3.2. Žaidime dalyviai registruojami tik pilnai ir teisingai užpildę registracijos formą internetiniame Žaidimo puslapyje.

3.3. Vienas dalyvis Žaidime gali registruoti neribotą kiekį pirkimo kvitų (kasos čekių). Kiekvieną kartą pirkdamas UAB „GULBELĖ“ krautuvėse ir registruodamas kiekvieną naują – unikalų pirkimo kvito numerį. Pasikartojantys pirkimo kvitai į Žaidimo dalyvių sąrašą netraukiami. Pirkimo kvitą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos.

3.4. Užsiregistravęs Žaidimo dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis Organizatoriaus rinkodaros tikslais. Sutikimą jo duomenis naudoti rinkodaros tikslais dalyvis gali bet kada atšaukti kreipdamasis į organizatorių. Sutikimų atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

3.5. Žaidimo laikotarpiu burtų keliu 5 dalyviai laimės savaitės prizus, 3 dalyviai mėnesio prizus ir 1 – didįjį prizą.

3.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą dalyvio anketoje atsakingi žaidimo dalyviai.

3.4. Už visas su žaidimu susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

  1. Žaidimo prizų išdavimo tvarka

4.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojams praneš per 3 darbo dienas nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą dalyvio paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir / arba telefono numeriu.

4.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šiame žaidime, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@gulbele.lt arba telefonu 8 345 60010 per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti asmeniškai prizo atsiėmimo vietą ir laiką.

4.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.

4.4. Atsiimant prizą, laimėtojai privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus. (pirkimo kvitą)

4.5. Atsiimant prizus laimėtojai bus nufotografuojami, o jų atvaizdai kartu su vardu ir pavarde bus skelbiami svetainėje www.gulbele.lt , įmonės „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose.

4.6. Laimėtojams atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jų asmens duomenis, jie netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.1. punkte.

  1. Baigiamosios nuostatos

5.1. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.gulbele.lt .

5.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.