Žaidimo TAUPYK SU GULBELE, ILSĖKIS ZYPLIŲ DVARE taisyklės

1. Žaidimo laikotarpis ir dalyviai.

1.Žaidimas TAUPYK SU GULBELE, ILSĖKIS ZYPLIŲ DVARE vyks nuo 2021 m. birželio 10 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (imtinai). Organizatoriaus sprendimu žaidimo laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.gulbele.lt ).

1.2. Žaidimo organizatorius UAB „Gulbelė“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Žaidime dalyvauja asmenys, žaidimo laikotarpiu užsiregistravę www.gulbele.lt (vardas, pavardė, kvito nr., e-pašto adresas, telefono nr.).

1.4. Žaidime negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Žaidimo turinys

2.1. Dalyviai, kurie atitiks šias sąlygas: žaidimo laikotarpiu užsiregistravę www.gulbele.lt turės galimybę:

2021-06-16 burtų keliu laimėti 10 GULBELĖS kepyklėlės gaminių rinkinių,

2021 -06-23 burtų keliu laimėti 10 cukrainės LAIMĖ tortų,

2021-06-30 burtų keliu laimėti 150 € vertės nakvynę 4 žvaigždučių viešbutyje „Zyplių dvaro oficina“ su pusryčiais ir dvariška degustacija restorane „Kuchmistrai“.

3. Dalyvavimo žaidime sąlygos

3.1. Žaidimo dalyvis dalyvauja žaidime, jei žaidimo laikotarpiu užsiregistruoja www.gulbele.lt

3.2. 2021-06-16 burtų keliu laimėti 10 GULBELĖS kepyklėlės gaminių rinkinių, 2021 -06-23 burtų keliu laimėti 10 cukrainės LAIMĖ tortų, žaidimo finale 2020-06-30 burtų keliu 1 dalyvis laimės pagrindinį prizą.

3.3. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą dalyvio anketoje atsakingi žaidimo dalyviai.

3.4. Už visas su žaidimu susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3.5. Žaidimo metu registruotas kvitas saugomas iki žaidimo pabaigos ir laimėjimo atveju pateikiamas žaidimo organizatoriui.

3.6. Žaidime nedalyvauja alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, vaistų, GULBELĖ dovanų kortelių, trečiųjų šalių paslaugų (loterijos bilietų, išankstinio mokėjimo kortelių papildymo, sąskaitų apmokėjimo, draudimo paslaugų, elektroninių bilietų ir t. t.) mokamų sumų kvitai.

4. Žaidimo prizų išdavimo tvarka

4.1. Apie laimėjimo faktą Organizatorius laimėtojui praneš per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo birželio 30 d. atsiųsdamas pranešimą dalyvio paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

4.2. Gavęs pranešimą apie laimėjimą šiame žaidime, laimėtojas turi kreiptis į organizatorių el. paštu info@gulbele.lt arba telefonu 8618 12389 per 10 dienų nuo laimėjimo nustatymo dienos ir susitarti, kada ir kokiu būdu atsiims prizą.

4.3. Nesikreipus per šiame punkte nustatytą terminą, laimėtojas netenka teisės į laimėjimą.

4.4. Atsiimant prizą, laimėtojas privalės asmeniškai pateikti savo asmens dokumentus.

4.5. Laimėtojui atsiimant prizą bus fotografuojama, o atvaizdai kartu su vardu ir pavarde, bus skelbiamas svetainėje www.gulbele.lt, įmonės „Facebook“ bei „Instagram“ paskyrose.

4.6. Laimėtojui atsisakius duoti sutikimą nurodytais tikslais naudoti jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėjimą. Tokiu atveju komisija laimėtoją renka pakartotinai taip, kaip aprašyta šių taisyklių 2.1. punkte

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.gulbele.lt .

5.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.