ŠEIMOS KORTELĖ

  • Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir neįgalius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali pasinaudoti Šeimos kortele, kuri užtikrins nuolaidas partnerių suteikiamoms prekėms bei paslaugoms. Šeimos kortelė užtikrina specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams, bet neatstoja banko kortelės. Šeimos kortelės turėtojai įgyja galimybę naudotis vienkartinėmis ar daugkartinėmis kortelės partnerių nuolaidomis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje.
  • Mūsų krautuvėse galite pasinaudoti 20% nuolaida valymo priemonėms, 15% nuolaida pienui, ledams, sultims, obuoliams ir kriaušėms, ruginei duonai ir viso grūdo tamsiai duonai (UAB “Gulbelė” gaminiai) ir 10% nuolaida daržovėms ir mėsos gaminiams (vytintiems, karštai ir šaltai rūkytiems, sūdytiems, virtiems mėsos gaminiai ir vyniotiniams).“
  • Taip pat 2 % nuo bendros pirkinių sumos kaupiama Šeimos kortelėje.
  • Kortelės turėtojui, raštu sutikusiam dalyvauti Partnerio lojalumo programoje, perkančiam UAB “Gulbelė” parduotuvėse, 2 % nuolaida nuo prekių sumos sugrįžta ir yra kaupiami Partnerio – UAB „Gulbelė“ sistemoje. Šiame punkte nurodyta nauda teikiama Šeimos kortelių turėtojams, dalyvaujantiems Kortelės Partnerio lojalumo programoje, sutikusiems su lojalumo programos taisyklėmis (kaupimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, tabakui ir jo gaminiams, dovanų kortelėms, užstatinei tarai, GSM papildymams, antivirusinėms programoms, trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms, pirkėjų avansams už užsakomas prekes, loterijos bilietams, inventoriaus nuomai).

ŠEIMOS KORTELĖS TAISYKLĖS 

UAB “GULBELĖ“ LOJALUMO PROGRAMA,

TAIKOMA ASMENIMS,

TURINTIEMS TEISĘ Į ŠEIMOS KORTELĘ

1. UAB „Gulbelė“ lojalumo programa, suteikianti viso tinklo klientams įmonės vidaus tvarka nustatytas naudas, suteikia ir papildomas naudas asmenims, turintiems teisę į ŠEIMOS KORTELĘ (toliau – „Gulbelės lojalumas šeimai“)

2. ŠEIMOS KORTELĖ – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas (plastikinė kortelė), kuriame įrašytas Šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris arba į išmanųjį įrenginį atsisiunčiama mobilioji šeimos kortelės programa.

3. ŠEIMOS KORTELĖS turėtojas – tai asmuo, kuriam įstatymo nustatyta tvarka išduodama Šeimos kortelė (toliau – “TURĖTOJAS”).

4. Gulbelės lojalumas šeimai registruojamas, tik TURĖTOJUI užpildžius specialią UAB „Gulbelė“ Lojalumo programos dalyvio anketą (toliau –“ANKETA”).

6. ANKETOS pildomos tik UAB “Gulbelė” priklausančių parduotuvių kasose.

7. Gulbelės lojalumo šeimai TURĖTOJAS, užpildęs ANKETĄ, teikia ją registracijai aptarnaujančiam kasininkui.

8. Gulbelės lojalumo šeimai TURĖTOJAS jos teikiamas naudas gaus tik kito apsipirkimo metu.

9. Gulbelės lojalumo šeimai teikiamos naudos UAB “Gulbelė” priklausančiose parduotuvėse:

9.1. nuolaidos šioms neakcijinėms prekėms:

9.1.1.  30% nuolaida valymo priemonėms;

9.1.2.  20% nuolaida pienui, ledams, sultims, obuoliams ir kriaušėms, ruginei duonai ir viso grūdo tamsiai duonai (UAB “Gulbelė” gaminiai);

9.1.3.  10% nuolaida daržovėms ir mėsos gaminiams (vytintiems, karštai ir šaltai rūkytiems, sūdytiems, virtiems mėsos gaminiai ir vyniotiniams).

9.2.      2 % kaupimas nuo pirkinio vertės (išskyrus 10 punkte nurodytas prekes).

10. 9.2 punkte nurodyta nauda TURĖTOJUI gali būti teikiama tik tuo atveju, jei jis, pildydamas anketą, pažymėjo visas sutikimo žymas (tai yra būtina kaupimo sąlyga). TURĖTOJAS, nepažymėjęs anketoje visų sutikimo žymų, gaus tik 9.1 punkte numatytas naudas.

11. TURĖTOJAS, naudodamasis Gulbelės lojalumu šeimai, gauna ir visas AIBĖ JUMS kortelės teikiamas naudas.

12. Naudojantis Gulbelės lojalumu šeimai, 2 % kaupimo sąlyga netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabakui ir jo gaminiams, dovanų kortelėms, užstatinei tarai, GSM papildymams, antivirusinėms programoms, trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms, pirkėjų avansams už užsakomas prekes, loterijos bilietams, inventoriaus nuoma.

13. Gulbelės lojalumu šeimai kaupiami virtualūs lojalumo taškai, kuriais TURĖTOJAS gali padengti 25 % pirkinio sumos, bet tik UAB „Gulbelė“ priklausančiose parduotuvėse.

14. Sukauptų virtualių lajalumo taškų likutis matomas kiekvieno apsipirkimo metu, pirkėjui išduodamame pirkimo kvite.

15. Gulbelės lojalumo šeimai naudų teikimas numatytas iki 2020 m. kovo 31 d.

16. Po 2020 m. kovo 31 d. TURĖTOJO sąskaitoje esantys sukaupti virtualūs taškai gali būti išleidžiami UAB „Gulbelė“ priklausančiose parduotuvėse 13 punkte numatyta tvarka iki 2020 m. birželio 30 d.

17. Apie Gulbelės lojalumo šeimai naudų teikimo sąlygų pakeitimus TURĖTOJAS bus informuojamas UAB „Gulbelė“ interneto svetainėje www.gulbele.lt ir TURĖTOJO pildytoje anketoje jo paties nurodytais kontaktiniais duomenimis.

18. Pirkėjus aptarnaujantis UAB „Gulbelė“ personalas turi teisę paprašyti TURĖTOJO pateikti jo asmens dokumentą, siekiant įsitikinti, kad Gulbelės lojalumu šeimai naudojasi tas asmuo, kurio vardu išduota ŠEIMOS KORTELĖ arba jo šeimos narys, turintis teisę naudotis ŠEIMOS KORTELE.

19. TURĖTOJAS, turintis klausimų dėl Gulbelės lojalumo šeimai ir AIBĖ JUMS kortelių teikiamų naudų bei kitų neaiškumų ar pageidavimų, gali kreiptis nemokama Klientų linija 8 800 00114 arba el. paštu privatumas@gulbele.lt .