1. ŠEIMOS KORTELĖ – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas (plastikinė kortelė), kuriame įrašytas Šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris arba į išmanųjį įrenginį atsisiunčiama mobilioji šeimos kortelės programa.
 2. ŠEIMOS KORTELĖS turėtojas – tai asmuo, kuriam įstatymo nustatyta tvarka išduodama Šeimos kortelė (toliau – “TURĖTOJAS”).
 3. ŠEIMOS KORTELĖ registruojama, tik TURĖTOJUI užpildžius specialią anketą.
 4. ŠEIMOS KORTELĖS anketos pildomos tik UAB “Gulbelė” priklausančių parduotuvių kasose.
 5. TURĖTOJAS, užpildęs anketą, teikia ją registracijai aptarnaujančiam kasininkui.
 6. ŠEIMOS KORTELĖS TURĖTOJAS jos teikiamas naudas gaus tik kito apsipirkimo metu.
 7. ŠEIMOS KORTELĖS teikiamos naudos UAB “Gulbelė” priklausančiose parduotuvėse:

7.1. nuolaidos šioms neakcijinėms prekėms:

7.1.1.   20 % kepyklos “Gulbelės kepyklėlė” duonai ir batonams, pienui, saulėgrąžų aliejui ir cukrainės “Laimė” proginiams tortams;

7.1.2.   25% skalbikliams;

7.1.3.    30% kojinėms, apatiniam trikotažui ir kanceliarinėms priemonėms.

7.2.      2 % kaupimas nuo pirkinio vertės (išskyrus 10 punkte nurodytas prekes).

 1. punkte nurodyta nauda TURĖTOJUI gali būti teikiama tik tuo atveju, jei jis, pildydamas anketą, pažymėjo visas sutikimo žymas (tai yra būtina kaupimo sąlyga). TURĖTOJAS, nepažymėjęs anketoje visų sutikimo žymų, gaus tik 7.1 punkte numatytas naudas.
 2. TURĖTOJAS, naudodamasis ŠEIMOS KORTELE, gauna ir visas AIBĖ JUMS kortelės teikiamas naudas.
 3. Naudojantis ŠEIMOS KORTELE, 2 % kaupimo sąlyga netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabakui ir jo gaminiams, dovanų kortelėms, užstatinei tarai, GSM papildymams, antivirusinėms programoms, trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms, pirkėjų avansams už užsakomas prekes, loterijos bilietams, inventoriaus nuoma.
 4. ŠEIMOS KORTELĖJE kaupiami virtualūs lojalumo taškai, kuriais TURĖTOJAS gali padengti 25 % pirkinio sumos, bet tik UAB „Gulbelė“ priklausančiose parduotuvėse.
 5. ŠEIMOS KORTELĖS naudų teikimas numatytas iki 2020 m. kovo 31 d.
 6. Po 2020 m. kovo 31 d. TURĖTOJO sąskaitoje esantys sukaupti virtualūs taškai gali būti išleidžiami UAB „Gulbelė“ priklausančiose parduotuvėse 11 punkte numatyta tvarka iki 2020 m. birželio 30 d.
 7. Apie ŠEIMOS KORTELĖS naudų teikimo sąlygų pakeitimus TURĖTOJAS bus informuojamas UAB „Gulbelė“ interneto svetainėje www.gulbele.lt ir TURĖTOJO pildytoje anketoje jo paties nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 8. Pirkėjus aptarnaujantis UAB „Gulbelė“ personalas turi teisę paprašyti TURĖTOJO pateikti jo asmens dokumentą, siekiant įsitikinti, kad ŠEIMOS KORTELE naudojasi tas asmuo, kurio vardu išduota ŠEIMOS KORTELĖ arba jo šeimos narys, turintis teisę naudotis ŠEIMOS KORTELE.
 9. TURĖTOJAS, turintis klausimų dėl ŠEIMOS KORTELĖS ir AIBĖ JUMS kortelių teikiamų naudų bei kitų neaiškumų ar pageidavimų, gali kreiptis nemokama Klientų linija 8 800 00114 arba el. paštu privatumas@gulbele.lt .